Możliwość szybkiej ucieczki w wypadku zagrożenia ratuje życie ludzkie

W przypadku większych zgromadzeń ludzi, wystąpienia ognia, dymu lub innych sytuacji wyjątkowych, może dojść do zachowań panicznych wśród ludzi. W takich przypadkach musi być zagwarantowana szybka i łatwa możliwość ucieczki. Zamknięte drzwi są w tym przypadku wyjątkową barierą.

W zależności od potrzeb, istnieją różne funkcje panik, tzw. funkcje paniczne zamka. Aby możliwie łatwo wyjaśnić Państwu ich działanie, stworzyliśmy film “ECOfunkcje panik”.

ECO Funkcja panik (E / D / B / C)

W tym filmie przedstawiono wszystkie 4 funkcje antypaniczne E, D, B i C. W dalszej części znajdą Państwo filmy poświęcone poszczególnym funkcjom antypanicznym.

 

 

 

 

 

 

ECO Funkcja panik E

Funkcja wechsel

Funkcja antypaniczna E jest przeznaczona do budynków z dostępem dla zdefiniowanego kręgu osób. Na zewnątrz jest montowana tarcza zaślepiająca lub gałka, otwieranie możliwe jest tylko przy użyciu klucza.  Od wewnątrz dostępna jest klasyczna funkcja antypaniczna poprzez klamkę.

Zakres zastosowania: drzwi do pomieszczeń grzewczych, urządzeń windowych, garaży podziemnych / zadaszonych, magazynów i budynków firmowych, drzwi wejściowe do domów czynszowych i wielorodzinnych.

 

ECO Funkcja panik D

Funkcja przejścia

Funkcja antypaniczna D przewidziana jest do drzwi ewakuacyjnych, które w innym przypadku nie są wykorzystywane: za pomocą klasycznego uruchamiania funkcji antypanicznej od wewnątrz nie tylko drzwi zostają otwarte, lecz także uruchamiana jest zewnętrzna klamka. Drzwi w takim ustawieniu nie stanowią przeszkody ani w przypadku konieczności wejścia do budynku, ani w razie ewakuacji z budynku. Za pomocą klucza można przywrócić pierwotną funkcję. Sprzężenie następuje mechanicznie poprzez dzielony orzech.

Zakres zastosowania: drzwi ewakuacyjne w budynkach administracyjnych/biurowych, domach seniora, boczne drzwi wejściowe (np. w szkołach i w hotelach).

ECO Funkcja panik B

Funkcja przestawna

Funkcja antypaniczna B z dwustronną klamką jest przewidziana do budynków o ruchu publicznym: klamka wewnętrzna posiada klasyczną funkcję antypaniczną; klamka zewnętrzna może być sprzęgana lub rozłączana mechanicznie w zależności od potrzeb. Sprzężenie obydwu klamek następuje poprzez dzielony orzech.

Zakres zastosowania: drzwi ewakuacyjne w budynkach administracyjnych, domach seniorów, boczne drzwi wejściowe (np. w szkołach i w hotelach).

 

 

ECO Funkcja panik C

Wymuszone zamknięcie

Funkcja panik C z dwustronną klamką jest przewidziana do budynków o ruchu publicznym: klamka wewnętrzna posiada klasyczną funkcję antypaniczną; klamka zewnętrzna jest standardowo rozłączona (funkcja biegu jałowego) i tylko poprzez położenie klucza (położenie otwierania) może być rozłączana lub sprzęgana (wymuszenie zamykania). Wyjęcie klucza jest jednakże możliwe dopiero po przywróceniu funkcji biegu jałowego.

Zakres zastosowania: drzwi ewakuacyjne w budynkach publicznych, domach opieki, szkołach, hotelach.

Przejdź do filmu – Nowa technika montażowa

W tym krótkim filmie zademonstrowano szybką, bezpieczną i ekonomiczną instalację nowych systemów zamykania do drzwi ECO na przykładzie drzwi dwuskrzydłowych.

Przejdź bezpośrednio do filmu.