„Bezpieczeństwa nie osiąga się budowaniem ogrodzeń, bezpieczeństwo osiąga się otwieraniem drzwi.“

(Urho Kekkonen)

Dlaczego Normy Europejskie?

Temat bezpieczeństwa nabiera coraz większego znaczenia we wszystkich dziedzinach życia. Wzrasta ogólna potrzeba bezpieczeństwa. Ochrona życia ludzkiego stała się w budynkach użyteczności publicznej najwyższym priorytetem.

Kompleksowe koncepcje bezpieczeństwa zastępują pojedyncze rozwiązania ochronne. Normy Europejskie przecierają drogę do nowoczesnego myślenia w kategoriach bezpieczeństwa.

ECO Schulte – ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Projektowanie i wytwarzanie według najbardziej aktualnych Norm Europejskich. Doradztwo dla architektów i projektantów przy realizacji norm. ECO to kompetentny partner w dziedzinie rozwiązań bezpieczeństwa o najwyższej jakości.


EN 1125 dotycząca zamków antypanicych z poziomym drążkiem naciskowym

Zamykanie drzwi antypanicznych stosowane jest szczególnie tam, gdzie przebywają osoby nieznające danego otoczenia i gdzie może dojść do powstania paniki, np. w budynkach o dużym natężeniu ruchu ludzi. Bez wątpienia norma EN 1125 przyczynia się do najbardziej efektywnej ochrony życia ludzkiego w sytuacjach awaryjnych i w razie paniki.


EN 179 dotycząca zamykania wyjść ewakuacynych z klamką i płytką naciskową

Zamykanie drzwi awaryjnych stosowane jest tam, gdzie przebywają osoby znające dane otoczenie i nie oczekuje się powstawania paniki, czyli przykładowo w budynkach mieszkalnych, biurowych i zakładowych. Norma wymaga także, aby osoby znały drogi ewakuacyjne i zapoznane zostały z obsługą wyjść ewakuacyjnych.


EN 1906  dotycząc klamek i gałlek drzwiowych

Norma opisuje okucia drzwiowe przeznaczone dla dużych obciążeń. Wysoka wytrzymałość i ekstremalne wartości możliwego obciążenia zapewniają większe bezpieczeństwo w budynkach użyteczności publicznej.


EN 1154 dotycząc zamykań drzwiowych z kontrolwanym przebiegiem zamykania

Norma ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy zapewnić, aby drzwi otwarte ręcznie ponownie zamknęły się automatycznie. Zamykanie drzwiowe według normy EN 1154 zapewnie niezawodne i kontrolowane zamykanie drzwi rozwieranych.


EN 1155 dotycząca elektryczenie  napędzanych przytrzymywaczy drzwi rozwieranych

Norma ta definiuje wymagania dla zamykaczy drzwiowych, które stosowane są w drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymowych. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się ognia i dymu, zamykacze drzwiowe w przypadku pożaru automatycznie wyzwalają według normy EN 1155 mechanizm samozamykający.


EN 1158 dotycząca regulatorów kolejności zamykania

Użycie regulatorów kolejności zamykania według normy EN 1158 zalecane jest wszędzie tam, gdzie istnieje wymóg niezawodnego i kolejnego zamykania dwuskrzydłowych rozwieranych drzwi przeciwpożarowych/ dymoszczelnych.


EN 1935  dotycząca jednoosiowych zawia sów drzwiowych i okiennych

W normie tej sklasyfikowane są zawiasy według rodzaju obciążenia oraz innych istotnych kryteriów, np. dopuszczalny moment obrotowy, odporność ogniowa czy masa skrzydła drzwiowego względnie okiennego.


EN 12209  dotycząca mechanicznie uruchamianych zamków i blach zamykających

Ze względu na rosnącą różnorodność produktów w zakresie zamków i blach zamykających norma ta stanowi jednolitą regulacje na poziomie europejskim.

Przegląd norm EN

Rozeznanie się w gąszczu norm i stale zmieniających się oraz coraz surowszych wymagań jest bardzo trudne. Nasz poradnik zawiera informacje dotyczące odpowiednich norm EN.

W prospekcie „Przegląd norm EN” znajdą Państwo informacje o aktualnych normach EN. Przejdź do powiększenia i poszczególnych stron.

Wszystkie pozostałe broszury ECO można pobrać jako pliki w formacie PDF.